Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Eigenwaarde?

Lees er hier alles over!

Eigenwaarde is het beeld en de overtuiging die een persoon heeft over de waarde van zichzelf.
Het zegt iets over hoeveel iemand zichzelf waard vindt.

Het gevoel van eigenwaarde ligt dicht aan tegen het gevoel van zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen gaat meer over de mate waarop jij jezelf vertrouwt in een bepaalde situatie.
Eigenwaarde gaat nog een niveau dieper.

Het gaat echt over de waarde die iemand aan zijn eigen persoonlijkheid toekent.
Overeenkomstig de visie van zelfverzekerdworden.nl is een gezonde dosis eigenwaarde altijd de basis voor voldoende zelfvertrouwen.

Als een gevoel van zelfvertrouwen wordt ervaren zal dit een zelfverzekerde uitstraling tot gevolg hebben.
Zo kunnen deze begrippen niet los van elkaar worden gezien maar staan ze allemaal met elkaar in verbinding.

Een persoon zal zichzelf ‘waardevol’ moeten vinden alvorens het zelfvertrouwen kan worden uitgebouwd!

Martijn

Als jij jouw eigenwaarde vergroten wilt is daar niet een standaard format voor te vinden.
Het aangaan van situaties die als ‘spannend’ worden ervaren kan helpen.

Bij een goede ervaring zal iemand zichzelf waardevoller vinden waardoor het algehele gevoel van eigenwaarde stijgt.
Iemand met weinig eigenwaarde heeft vaak een negatief zelfbeeld.

Dit kan veroorzaakt zijn door allerlei negatieve ervaringen zoals teleurstellingen op allerlei gebieden.
Ook karaktereigenschappen en opvoeding kunnen een belangrijke rol spelen in de mate van eigenwaarde die wordt ervaren.