Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Prestatiedruk?

Lees er hier alles over!

De betekenis van prestatiedruk laat zich het beste omschrijven als de druk die een persoon voelt om goed te presteren.
Prestatiedruk kan positief zijn maar ook negatief.

Een gezonde dosis prestatiedruk (of spanning) zorgt voor de scherpte die nodig is om goed te kunnen presteren.
Maar een overmatige dosis prestatiedruk zorgt voor het tegenovergestelde effect.

De stress en spanning kan dan zo hoog oplopen dat dit juist ten koste gaat van de prestatie.
Prestatiedruk is iets wat iemand zichzelf kan opleggen.

Enorme drang om te presteren kan voor enorme druk zorgen.
Het kan ook voorkomen dat externe prikkels zorgen voor de druk om te presteren.

Bijvoorbeeld bij (top)sporters kan er veel geld, eer, bonussen of kwalificatie op het spel staan waardoor veel druk ervaren wordt.
Het goed reguleren van prestatiedruk leidt tot significant betere prestaties.

Voldoende zelfvertrouwen kan ook zorgen voor betere prestaties en het beter kunnen omgaan met druk om te presteren.
Lees hier wat jij nog meer kunt doen om jouw zelfvertrouwen te vergroten.