Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Zelfcompassie?

Lees er hier alles over!

Veel mensen zijn op zoek naar de betekenis van het woord ‘Zelfcompassie’.
Zelfcompassie is het vermogen om medelijdend en begrijpend te zijn over de moeite en het lijden dat je zelf ervaart.

Het betekent dat je gevoelens voelt.
En ze vervolgens ook niet negeert, maar hier begrijpend en liefdevol over bent naar jezelf toe.

Zelfkennis is dus heel belangrijk.
Net als het open staan voor eigen emoties.

Zelfcompassie is dus niet het wegdrukken van jouw emoties.
Het is het liefdevol omarmen van je emoties.

Bijvoorbeeld: ‘Deze ervaring doet mij pijn. Wat kan ik doen om de pijn te verlichten? Hoe kan ik hier beter mee omgaan’?
Je voelt al dat dit behoorlijk wat zelfkennis vraagt en begrip!

Compassie wordt door de Van Dale vertaald met ‘medelijden’.
Zelfmedelijden heeft een wat negatieve en overdreven lading.

Toch houdt zelfcompassie hier nauw verband mee.
Het is het vermogen hebben om medelijdend te kijken naar jezelf en naar de omstandigheden waarin je zit.

Het is het tegenovergestelde van hard en meedogenloos zijn voor jezelf.
En zeker niet onbegripvol zijn naar jezelf.

Het zegt iets over het vermogen wat jij hebt (en het lef) om jouw eigen emoties, gevoel en tekortkomingen te omarmen.
Na het omarmen is het zaak dat je dus ook begrip kunt hebben voor die emoties, tekortkomingen en gevoelens.

Hierover is nog een spreuk van een bekend mens:

‘Compassie is de wens dat alle levende wezens vrij van lijden mogen zijn.’

Dalai Lama

Het is belangrijk om een bepaalde mate van zelfcompassie te kunnen toepassen.
Als je dit niet kunt toepassen op jezelf kun je het vaak ook niet toepassen op een ander.

Compassie hebben voor jezelf heeft ook verband met het hebben van zelfliefde.
Mensen met voldoende zelfliefde kunnen meer compassie hebben voor zichzelf.

Lees hier hoe jou jouw zelfliefde kunt vergroten!

Waardoor jij minder begripvol of liefdevol overkomt naar jouw omgeving.
Start dus met het onder controle krijgen van deze mooie eigenschap!