Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is zelfactualisatie?

Lees er hier alles over!

Als je op deze pagina terecht bent gekomen zoek je vast naar het antwoord op de vraag ´Wat is zelfactualisatie´.
Goed dat je hier terecht bent gekomen.

Je lees hieronder kort en kernachtig wat de betekenis is van zelfactualisatie.
Verder vertel ik je hoe je zelfactualisatie kunt herkennen en hoe je hier gestalte aan kunt geven.

Lees snel verder!

Wat is zelfactualisatie?

De betekenis van zelfactualisatie is dat er een persoonlijke wens bestaat om de talenten, vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Personen die zelfactualisatie (of zelfactualisering) hoog in het vaandel hebben staan willen het beste uit zichzelf halen.

De wens om als mens verder te ontplooien wordt gevoeld en hier wordt aan energie in gestoken.
De innerlijke drive en intrinsieke motivatie zijn aanwezig om deze persoonlijke ontwikkeling gestalte te geven.

”Het is een doel om dromen, wensen en verlangens te actualiseren of actueel te maken.”

Martijn

De laatste paar decennia is zelfactualisatie een steeds populairder onderwerp geworden.
De ontwikkeling naar de beste versie van jezelf en het centraal stellen van de ontwikkeling van het individu zijn aan de orde van de dag.

Binnen bedrijven en organisaties komt steeds meer het besef dat het ontwikkelen van die bedrijven en organisaties met name kan worden gedaan als er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de mens die daar werkt.

Dit inzicht zorgt ervoor dat organisaties hun werknemers steeds vaker, op allerlei manieren, stimuleren aan zelfactualisatie en zelfontplooiing te doen.
Verder gaan veel psychologen en wetenschappers er vanuit dat zelfontwikkeling en zelfactualisatie garanties bieden op een gelukkiger, vrijer en prettiger leven.

Zelfactualisatie en de piramide van Maslow

In de bekende piramide van Maslow komt de term zelfactualisatie (of zelfontplooiing) ook voor.
Maslow ruimt de bovenste laag van zijn piramide in hiervoor.

Wat is zelfactualisatie maslow

De piramide van Maslow kent in totaal 5 lagen.
Deze lagen zijn van onder naar boven:

  1. Fysiologische behoeften
  2. Zekerheid (of veiligheid)
  3. Sociale acceptatie
  4. Waardering
  5. Zelfactualisatie of zelfontplooiing

Alle onderliggende behoeftes die in de piramide worden genoemd moeten zijn vervult voordat geïnvesteerd kan worden in zelfactualisatie.
Op die manier bezien zijn fysiologische behoeftes, zekerheid, sociale acceptatie en waardering dus zaken die op orde moeten zijn.

Zo niet kan zelfactualisatie niet in zijn meeste vrije en optimale vorm plaatsvinden.
Hieronder meer over hoe jij jouw persoonlijke ontwikkeling een boost kunt geven!

Hoe jij zelfactualisatie een boost kunt geven

Wil jij jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfactualisatie een boost geven?
Ga dan na welke van de 4 onderste lagen van de piramide van Maslow voor jou nog niet volledig in balans en op orde zijn.

Heb jij helder wat jou hindert om jezelf volledig te ontplooien?
Dit kan jouw zelfontwikkeling behoorlijk stagneren.

Ga daar eerst mee aan de slag voordat je echt gaat investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling.
Als deze drempels beslecht zijn zal jouw persoonlijke ontwikkeling enorm in de lift gaan.

Zelfactualisatie is het mooiste waar je als mens in kunt investeren.
De ontwikkeling van je eigen innerlijke kapitaal is altijd duurzaam en staat garant voor meer levenswijsheid en zelfinzicht.

Veel mensen voelen interne drempels die voorkomen dat ze het beste uit zichzelf halen.
Gevoelens van onzekerheid en de twijfel aan eigen capaciteiten kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Voel je een drempel in de richting van een onzeker gevoel als het gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling?
Lees dan mijn artikel met 24 tips om zelfverzekerder te worden ook door!