Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Doorzettingsvermogen?

Lees er hier alles over!

Doorzettingsvermogen is het vermogen dat iemand heeft om door te zetten, met name als tegenslagen ervaren worden.
Personen zonder (of met weinig) vermogen om door te zetten geven snel op.

wat is doorzettingsvermogen

In tegenstelling tot personen die dit vermogen wel bezitten.
Zij zetten door en vergroten zo hun kansen op succes.

De vraag zou gemakkelijk kunnen reizen is: ‘Hoe kan het dat de ene persoon in dezelfde of een vergelijkbare situatie méér doorzettingsvermogen heeft dan de andere’?!

Hierover gaat dit artikel.
Ik ga jou 6 oorzaken geven hiervoor.
Lees dus snel verder!

Waarom de ene persoon meer doorzettingsvermogen heeft dan de andere?!

Toch vreemd dat de ene persoon méér doorzettingsvermogen heeft dan de andere.
Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in:

1. Omgevingsfactoren

Mensen zijn gevoelig voor sociale druk.
De omgeving (van mensen) oefenen bewust en onbewust invloed uit.

Kom jij uit een familie met doorzetters?
Werk jij met collega’s die veel doorzettingsvermogen hebben?
Dan is de kans groot dat dit ook jouw norm wordt.

Wil jij jouw doorzettingsvermogen ontwikkelen?
Dan kan de omgang met mensen die over een ruime mate van doorzettingsvermogen beschikken enorm helpen!

2. Opvoeding

Opvoeding heeft heel veel invloed op hoe jouw ‘zijn’ zich ontwikkelt.
Hebben jouw ouders jou meegegeven dat je niet zomaar kunt/mag/moet opgeven bij tegenslag?

En hebben ze jou niet altijd beschermd door iedere tegenslag voor jou uit de weg te ruimen?
Dan is de kans groot dat jij een behoorlijke doorzetter bent.

Het tegenovergestelde is ook waar.
Hebben jouw ouders iedere tegenslag voor je opgevangen?

En iedere moeilijke situatie voor jou opgelost?
Dan is de kans groot dat je ‘doorzetten’ niet echt geleerd hebt.

3. Karakter

De één bijt zich inderdaad eerder en langer ergens in vast dan een ander.
Waar de ene persoon een onbedwingbare drang heeft om iets te bereiken, hoeft dat van een ander niet zo nodig.
Karakter speelt hierin een grote rol.

Het veranderen van je karakter lukt niet.
Maar het aanleren van andere gewoontes wel!
Zie hiervoor de andere oorzaken.

bereik alles wat je wilt

4. Overtuigingen over goed/fout

Overtuigingen over wat goed is en fout, over wat deugd en wat niet deugd zitten diep geworteld.
De ene persoon is ervan overtuigd dat het ‘slap’ is om snel op te geven.
Terwijl een ander persoon het opzichtig vindt en overdreven om altijd maar zo tot het uiterste te gaan.

Het ene is niet beter dan het andere.
Al voelt dat voor personen vaak wel zo!
Overtuigingen worden bijvoorbeeld gevormd door:

  • Opvoeding
  • Mensen om je heen
  • School
  • Werkomgeving
  • Geloofsovertuiging

5. Opgedane (negatieve) ervaringen

Bij een groot aantal mensen leiden tegenslagen tot minder doorzettingsvermogen.
Gedachtes als: ‘Toen hielp het ook niet’ en ‘Waarom zou het nu wel lukken’ voeren dan de boventoon.

Ga dus ook geen uitdagingen aan die op voorhand geen kans van slagen hebben.
Overweeg goed wanneer je doorzet en wanneer het verstandiger is een andere keuze te maken.

Wees in die zin zuinig op je doorzettingsvermogen!
Laat het vuur dat in jou zit niet uit gedoofd worden door negatieve ervaringen.

6. Mate van zelfvertrouwen

Mensen die weinig tot geen zelfvertrouwen ervaren ervaren vaak niet de vrijmoedigheid om door te zetten.
Ze zijn te onzeker en twijfelen bij voorbaat al af doorzetten zin heeft.

Als je te weinig zelfvertrouwen hebt zul je bang zijn om gezichtsverlies te leiden tegenover anderen als het doorzetten niet leidt tot succes.
Eigenlijk is er niet voldoende vertrouwen in eigen kunnen aanwezig.

Als gevolg hiervan wordt snel opgegeven.
Met als gevolg dat doelen niet worden verwezenlijkt.

Lees hier meer over hoe jij jouw zelfvertrouwen kunt vergroten!