Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Assertiviteit?

Lees er hier alles over!

Assertiviteit is een verzamelbegrip dat iets zegt over de houding van een persoon.
Assertief gedrag is volgens de Van Dale zelfverzekerd en zelfbewust gedrag.

Overeenkomstig de visie van Zelfverzekerd Worden.nl is zelfvertrouwen meer een voorwaarde om assertief gedrag te kunnen laten zien!

Assertiviteit is een begrip dat afkomstig is uit de psychologische wereld.
Assertief gedrag is de tegenhanger van afwachtend gedrag.

Een assertieve houding kenmerkt zich door het nemen van de regie in plaats van afwachten tot omstandigheden ideaal zijn.
Klagen over de omstandigheden zal een persoon met assertief gedrag niet laten zien.
Zoeken naar oplossingen en het zien van mogelijkheden, ook als omstandigheden lastig zijn, horen bij het assertief zijn.

In ruime mate beschikken over assertiviteit is iets dat met name werkgevers als een enorm positieve eigenschap zien.
Aangenomen wordt dat assertieve personen meer intrinsiek gemotiveerd zijn waardoor minder stimulans nodig is om de goede dingen voor elkaar te krijgen.

Het ziet kansen en mogelijkheden en zet deze ook daadwerkelijk om in acties en daden.
Assertief gedrag is moeilijk aan te leren.

Assertief zijn is in veel gevallen een ‘way of life’.
Assertief gedrag ligt heel dicht aan tegen proactief gedrag.

Beiden hebben overeen dat ze het tegenovergestelde zijn van slachtoffergedrag en dat ze uitgaan van eigen kunnen en kwaliteiten.
Proactiviteit heeft veel raakvlakken m et assertiviteit.

Lees hier bijvoorbeeld waarom een proactieve houding succesvol maakt.
Succes!