Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Zelfdiscipline?

Lees er hier alles over!

Zelfdiscipline zegt iets over de mate waarin een persoon in staat is om een taak, opdracht of doelstelling die moet gebeuren, te volbrengen.
Bij een gedisciplineerd persoon weegt de taak, opdracht of doelstelling zwaarder dan de eventuele (onprettige) omstandigheden.

wat is zelfdiscipline

Juist wanneer een taak, opdracht of plicht niet leuk, zwaar of saai is, is zelfdiscipline nodig om dit toch te doen.
Deze kwaliteit wordt dan ook vaak in verband gebracht met situaties die doorzettingsvermogen vereisen.

Het zegt iets over de discipline die je bezit om jezelf te houden aan jouw taken of rollen.
Iemand die over een hoge mate van zelfdiscipline beschikt zal gemakkelijker in staat zijn om trouw aan de gestelde doelen te blijven werken.

Motivatie is het sleutelwoord als het gaat om de oorzaak van zelfdiscipline blootleggen.
motivatie kan voor een deel voortkomen uit de innerlijke drive om de dingen goed te doen (intrinsieke motivatie).
Dit wordt over het algemeen de meest waardevolle vorm van motivatie gevonden.

Dit omdat intrinsieke motivatie veel duurzamer is.
Intrinsieke motivatie gaat niet snel verloren omdat het IN iemand zit en niet aangewakkerd hoeft te worden van buitenaf.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Eergevoel
  • Verplichting voelen aan zichzelf
  • Onderliggende overtuigingen
  • Normen en Waarden

Dan bestaat er nog extrinsieke motivatie.
Extrinsieke motivatie ontstaat wanneer iemand met externe middelen ‘verleid’ wordt tot het uitvoeren van acties.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Hoogte van salaris
  • Beloningen
  • Diploma’s
  • Status

Iemand die over weinig of geen zelfdiscipline beschikt zal veel sneller geneigd zijn om zich te laten beïnvloeden door (onprettige) omstandigheden.
Waardoor uiteindelijk taken niet af en verantwoordelijkheden niet of minder genomen worden.

Gedisciplineerde personen zijn uiteindelijk vaak ook weerbaarder dan personen met weinig discipline.
Volharden in een taak houdt in dat niet snel opgegeven wordt bij tegenslag.

Als gevolg hiervan zal er ervaring worden opgedaan in het ‘hoe om te gaan, met teleurstelling, tegenslag en uitdaging.
Hierdoor zal meer weerbaarheid en daarna beter resultaat ontstaan!

Zonder discipline komt het nooit tot deze leermomenten omdat er al wordt opgegeven voordat een situatie uitdagend wordt.