Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Visualiseren?

Lees er hier alles over!

Visualisatie is een krachtige techniek die gebruikt wordt om een vaardigheid of actie te oefenen.
Dit oefenen gebeurt nog vóórdat de daadwerkelijke uitvoering is begonnen.
Van Dale zegt over de betekenis van visualiseren: ‘’Zichtbaar of als beeld voorstelbaar maken’’.

Bij het visualisatieproces wordt de actie of vaardigheid, seconde van seconde doorlopen via de hersenen.
Daarbij wordt op een zeer gedetailleerde manier voor de geest gehaald welke handelingen zullen moeten worden verricht bij de  daadwerkelijke uitvoering.

De kracht van deze techniek betreft het gegeven dat hersenen geen verschil maken tussen het visualiseren en de daadwerkelijke uitvoering van een handeling.
Een keer gevisualiseerd betekent voor de hersenen dat de actie al een keer is uitgevoerd!

Dit gegeven kan enorm helpen in de voorbereiding van bijvoorbeeld een sportwedstrijd of een belangrijk (sollicitatie)gesprek.
Topsporters maken dan ook veel gebruik van visualisatietechnieken.

wat is visualiseren

Ook in het gewone leven kan visualisatie effectief worden ingezet.
Het helpt bijvoorbeeld om te visualiseren in de voorbereiding op een moeilijk gesprek of het uitvoeren van een ingewikkelde taak.

Visualiseren kan een belangrijke rol spelen in de opbouw van het zelfvertrouwen.
Als een handeling (via de hersenen) al een keer is doorlopen levert dat voordelen op.

Bijvoorbeeld het voordeel dat je jezelf er een voorstelling van kunt maken hoe je iets doet of aanpakt.
Denk over de vaardigheid ‘praten in een groep’.

Dit kan best wat spanning en onzekerheid opleveren.
Als jij visualiseert hoe jij daar zult staan, hoe je zult kijken, hoe luisteraars reageren, ben je al behoorlijk bezig met oefenen!
Het visualisatieproces dat zich in jouw hersenen afspeelt zal jouw gaan helpen tijdens het daadwerkelijke spreken!

Op deze manier krijgt het zelfvertrouwen een boost en verminderd de onzekerheid.
Met als gevolg dat het spreken voor een groep makkelijker zal gaan dan zonder dat je jezelf hier een voorstelling van had gemaakt!