Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Sociaal Gedrag?

Lees er hier alles over!

wat is sociaal gedrag

Sociaal gedrag is gedrag dat in de context waarin het wordt vertoond, algemeen geaccepteerd is.
Het is gedrag dat overeenkomt met de geldende norm op die specifieke plaats.

Ook mensen, de omgeving of de geschiedenis van een plaats bepalen of gedrag ‘sociaal’ is.
Sociaal gedrag kan ook worden vertaalt als ‘gewenst gedrag in een bepaalde setting’.

Verder kan sociaal gedrag worden vertaalt naar ‘aangepast gedrag’.
Van iemand die dit gewenste gedrag laat zien kan worden gesteld dat deze persoon in staat is zijn gedrag aan te passen aan de geldende sociale normen op die specifieke plaats en op dat specifieke moment.

Als op twee plaatsen hetzelfde gedrag wordt vertoond; kan het zo zijn dat dit op de ene plaats als sociaal en de andere plaats sociaal gedrag is.
Zoals we eerder opmerkte is dit afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld:

 • Plaats
 • Tijd
 • Geschiedenis
 • Lokale context
 • Aanwezige mensen
 • Cultuur
 • Gewoonten
 • Etiquette

Kun je Sociaal Gedrag aanleren?

Het is zeker mogelijk om vaardiger te worden in het laten zien van socialer gedrag.
Het is zelfs heel raadzaam om hier tijd in te investeren.

Aan aangepast gedrag worden over het algemeen flink veel deugden toegeschreven.
Mensen die dit gedrag goed kunnen inzetten worden ervaren als prettig in de omgang, voorkomend, vriendelijk en ga zo maar door.

Daar komt bij dat in een eerste kennismaking al heel snel duidelijk is in hoeverre iemand in staat is zijn of haar gedrag af te stemmen op de omgeving.
Als dit helder is treedt vaak het zogenaamde ‘HALO-effect‘ in.
Een positief effect waardoor deze eerste indruk positieve gevolgen kan hebben voor als er consequenties kunnen afhangen van deze eerste indruk!

Doe het volgende om meer vertrouwd te raken met dit type gedrag:

 • Vraag regelmatig om feedback op jouw gedrag
 • Verdiep jezelf in de omstandigheden waarin jij jouw gedrag laat zien
 • Stem jouw gedrag af of het type mensen met wie je omgaat
 • Laat niet onvoorbereid (extra) uitgesproken gedrag zien
 • Werk aan jouw zelfvertrouwen

Het tegenovergestelde van aangepast gedrag is asociaal gedrag.
In tegenstelling tot gedrag dat sociaal is, is asociaal gedrag, gedrag dat niet is aangepast.

We spreken dan van onaangepast gedrag.
Gedrag dat niet past in de context waarin het wordt geuit.

Bij asociaal gedrag wordt blijk gegeven van het niet-respecteren van de sociaal geldende normen.
Om deze reden wordt asociaal gedrag ook veelal ervaren als onbeleefd en ongewenst.

Sociaal gedrag aanleren is het makkelijkst in een omgeving waarin jij de kans hebt om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.
Hier kun jij invloed op uitoefenen!

Lees in dit artikel hoe jij een sociaal isolement doorbreken kunt als dit op jou van toepassing is.

Heb jij vragen over hoe jij vaardiger kunt worden in het laten zien van sociaal gedrag?
Neem contact met mij op voor persoonlijke antwoorden!