Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Slachtoffergedrag?

Lees er hier alles over!

Slachtoffergedrag kenmerkt zich door een overheersend gevoel of opvatting geen invloed te kunnen uitoefenen op de omstandigheden.
Iemand die dit gedrag laat zien voelt zich niet verantwoordelijk voor de (onprettige) situatie waar hij of zij in verkeerd.

In de meeste gevallen wordt de oorzaak van een situatie gezocht in externe omstandigheden:

  • Regels en kaders
  • Mensen uit de omgeving
  • De leiding
  • Het weer
  • De situatie op de weg
  • Arbeidsomstandigheden
  • Pech

Mensen met slachtoffergedrag kunnen veel klagen en ontevreden zijn.
Deze uitingen van emoties fungeren vaak als uitlaatklep om frustraties over de omstandigheden te uiten.  

Mensen die slachtoffergedrag laten zien voelen zich over het algemeen aangetrokken tot andere mensen die dat ook doen.
Hun opvattingen over de wereld en hun eigen positie daarin zijn herkenbaar en dit schept (onbewust) een band.

Het gevolg van Slachtoffergedrag

Het gevolg van slachtoffergedrag is vaak dat er niets veranderd aan de (onprettige) situatie.
En als er iets veranderd zijn de omstandigheden daarvoor verantwoordelijk en niet de persoon die het slachtoffergedrag laat zien.

Tenminste; van dat laatste is iemand overtuigd in deze situatie.
Het is een vicieuze cirkel die heel moeilijk doorbroken kan worden.

Dit type mensen straalt vaak geen energie, positiviteit of aantrekkingskracht uit.
Als gevolg hiervan neemt de gun factor vanuit de omgeving af waardoor kansen uitblijven.

Op deze manier blijft de vicieuze cirkel on doorbroken.
Met als gevolg dat er altijd weer nieuwe aanleiding gevonden wordt om slachtoffergedrag te laten zien.

wat is slachtoffergedrag

Het tegenovergesteld van slachtoffergedrag is een proactieve houding.
Een proactieve houding zorgt voor een gevoel van eigen verantwoordelijkheid voor de situatie waarin iemand zich bevindt.

Tegelijkertijd voelt iemand met een proactieve houding zich in staat om invloed uit te oefenen op de omstandigheden waardoor een actieve houding ontstaat.
Het gevolg van een proactieve houding is vaak dat omstandigheden verbeteren en dat er een nieuw en beter evenwicht ontstaat.

Voel jezelf altijd verantwoordelijk voor de situatie waar jij jezelf in bevindt.
Dit is hét medicijn tegen slachtoffergedrag!