Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Piekeren?

Lees er hier alles over!

stoppen-met-piekeren-zelfverzekerdworden.nl

Piekeren is een vorm van ‘gevangen zijn in de eigen gedachten’.
Iemand die piekert heeft een gedachtestroom die moeilijk te reguleren is en vaak ongestuurd de vrije loop neemt in de hersenen.

Wikipedia vertaalt piekeren als een ‘niet beheersbaar pessimistisch denkpatroon’.
Piekeren is een ineffectieve vorm van denken die zelden tot kwalitatieve oplossingen leidt.

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de focus wordt gelegd op een pessimistische invalshoek waarin nauwelijks ruimte is voor het denken in oplossingen en mogelijkheden.

´´Piekeren komt met name voor in complexe situaties waarin niet direct een logische oplossing voor handen lijkt´´.

Martijn

Personen die veel piekeren zijn vaak niet overtuigd van hun eigen kwaliteiten en ervaren regelmatig onzekerheid naar aanleiding van hun handelen.
Allerlei negatieve gedachten over het eigen handelen komen voort vanuit een pessimistische gemoedstoestand waardoor een negatief zelfbeeld kan worden versterkt.

Om piekeren tegen te gaan is de kunst van het relativeren enorm waardevol.
Vaak wordt relativeren door een persoon die piekert als onrealistisch gezien.

Omdat het probleem zo verstrengeld raakt in de gedachten kan er bijna niet meer worden gerelativeerd.
Het gevolg hiervan is dat het humeur negatief wordt beïnvloed door de gedachten.

Het gevolg van een negatief humeur of een pessimistische instelling is dat dit vaak afstotend werkt op de sociale omgeving.
Hierdoor ontstaan andere negatieve vicieuze cirkels gezien vanuit de persoon die veel piekert.

Als de sociale omgeving van een dergelijk persoon kleiner wordt zal er nog meer stof tot negatief denken ontstaan.
Het is dus zeer belangrijk om veel te investeren in het doorbreken van dit patroon!

De pessimistische gemoedsgesteldheid voorkomt het denken in verzachtende omstandigheden of oplossingen.
Ga dus aan de slag met het voorkomen van in deze gemoedsgesteldheid te raken!

Bedenk welke objectieve bewijzen er zijn voor de negatieve gedachten.
Of er een objectieve grond is voor veel gepieker.

Ontspan bijvoorbeeld door:

  • De natuur in te trekken
  • Veel te wandelen
  • Meditatie of mind-fulness
  • Sporten
  • Yoga
  • Te praten over gevoel en gedachtes

Piekeren kan er uiteindelijk voor zorgen dat je hoofd vol raakt met gedachten.
Een gevolg van teveel in je hoofd zitten is dat je humeurig wordt en gevoeliger wordt voor stress.