Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Pleasegedrag?

Lees er hier alles over!

Pleasegedrag is gedrag dat erop gericht is om het anderen naar de zin te maken ten koste van de eigen voorkeur.
In veel gevallen wordt pleasegedrag gevoed door de overtuiging dat er alleen waardering vanuit de omgeving komt als er keihard voor anderen wordt gewerkt.

Het volgende gedrag zijn kenmerken van pleasegedrag:

  • Over de eigen grenzen gaan
  • Nagenoeg geen dingen doen die voldoen aan eigen voorkeur
  • Altijd paraat staan voor anderen
  • Aansluiten bij de mening van anderen
  • Veel om bevestiging vragen
  • Enorme drive om de dingen goed te doen
wat is pleasegedrag

Pleasegedrag wordt ook wel omschreven als ‘onder gedrag’.
Onder gedrag is een benaming voor gedrag van iemand die zich minder, onwaardiger en over het algemeen onzeker voelt.

Dit zogenaamde ‘onder gedrag’ roept vaak juist ‘boven gedrag’ op.
Als iemand zich enorm dienstbaar en volgzaam opstelt, is het bijna een logisch gevolg dat een ander persoon hier gebruik dan wel (onbewust) misbruik van maakt.

En zo is de vicieuze cirkel (die maar moeilijk doorbroken kan worden) weer rond.
De persoon die veelal pleasegedrag laat zien, gaat nog weer harder lopen voor de personen die gebruik/misbruik maken van dit gedrag.

Veel gevraagd worden voor allerhande klussen kan duiden dat misbruik wordt gemaakt van personen die pleasegedrag laten zien.
Deze personen houden namelijk zelf in stand dat ze veel worden gevraagd.
Dit omdat ze de innerlijke overtuiging hebben dat ze akkoord MOETEN gaan om respect en draagvlak te behouden.

Om te voorkomen dat de omgeving misbruik blijft maken van deze situatie moet actie worden ondernomen.
Op lange termijn kunnen stress, burn-out en periodes van neerslachtigheid het gevolg zijn.

Pleasegedrag wordt ook vaak omschreven als onzeker gedrag.
Vanuit onzekerheid kan de wens ontstaan om het iedereen maar naar de zin te maken en jezelf weg te cijferen.

Werken aan jouw zelfvertrouwen kan dus helpen om pleasegedrag te verminderen.
Hoe jij zelfverzekerd worden kunt lees je in dit artikel!