Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is een Negatief Zelfbeeld?

Lees er hier alles over!

negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld geeft aan dat een persoon negatief naar zichzelf kijkt en over zichzelf denkt.
Het hebben van een negatief zelfbeeld kan verstrekkende gevolgen hebben voor een persoon.

Twijfel en onzekerheid voeren vaak de boventoon en van zelfvertrouwen is weinig tot geen sprake.
Een negatief zelfbeeld kan al heel vroeg ontstaan.

Bij de geboorte wordt van de meeste mensen onvoorwaardelijk gehouden.
Ongeacht het gedrag dat een baby laat zien (huilen, spugen, alles onder poepen) zal het liefde voelen en ervaren.
Dit is een natuurlijke en gezonde situatie!

Dit kan veranderen naar mate het kind ouder wordt.
Lief gevonden worden wordt minder onvoorwaardelijk.
In veel gevallen wordt er na een aantal jaar lief gevonden ‘op voorwaarde dat een kind zich netjes en beleefd gedraagd’.

Zolang dit in balans blijft bestaat er een gezonde situatie.
Als dit corrigerende gedrag in de jeugd al op een negatieve manier plaatsvindt, kan dit een negatief zelfbeeld stimuleren!

Daar komt bij dat de ene persoon gevoeliger is voor het krijgen van een dergelijk zelfbeeld dan een ander persoon.
Karakter, overtuigingen en sociale omgevingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Waar de ene persoon weerbaar genoeg is om alle externe negativiteit te pareren, zal een ander persoon hier enorm veel last van ondervinden.

Als een persoon in zijn of haar jeugd (te)veel te maken krijgt met negatief corrigerend gedrag kan het negatieve zelfbeeld zich snel gaan ontwikkelen.
In een later stadium zal dit zelfbeeld door gebeurtenissen in het leven worden gecorrigeerd of juist versterkt!

Wil jij aan de slag met het creëren van een positiever zelfbeeld?
Neem dan contact met ons op!