Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is een identiteitscrisis?

Lees er hier alles over!

wat is een identiteitscrisis?

Een identiteitscrisis is een fase in het leven waarin onzekerheid ontstaat, of ontstaan is, over fundamentele vraagstukken in het leven.
Bij fundamentele vraagstukken kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vraagstukken als:

  • Past deze nieuwe baan wel bij mij?
  • Heb ik wel de goede partner gekozen?
  • Wat voeg ik eigenlijk toe op aarde?
  • Heb ik eigenlijk wel echt vrienden?
  • Wat wil ik nog bereiken in mijn leven?
  • Of wat heb ik eigenlijk bereikt tot nu toe in mijn leven?

Deze grote vraagstukken kunnen veel energie kosten.
Dit gaat in veel gevallen gepaard met een neerslachtige en gedeprimeerde houding en uitstraling.

Eerder gemaakte keuzes in het leven worden vaak in twijfel getrokken.
Hierdoor worden basale pijlers van het bestaan aan het wankelen gebracht.

Omdat er veel gepiekerd wordt over ‘grote en fundamentele’ zaken, worden de ‘kleinere’ zaken in het leven opeens heel relatief.
Deze kleinere en vaak positieve zaken worden in de eigen waarneming waardeloos.

Zo kan het voorkomen dat  iemand in een identiteitscrisis geen werklust meer ervaart of slecht voor zichzelf gaat zorgen.
Slecht, of nauwelijks, eten, geen energie meer hebben voor leuke dingen en ontspanning kunnen gevolgen zijn van een identiteitscrisis.

Hoe kan ik een identiteitscrisis voorkomen?

Het gevoel van ‘doe ik er wel toe’ en ‘wat voeg ik toe’ zijn enorm desastreuze gevoelen.
Draai deze om!

Zet in op persoonlijke doelen stellen.
Waardoor het leven zin krijgt en weer waardevol wordt.

Het kan helpen om levensdoelen te stellen als de gevolgen van een identiteitscrisis worden ervaren.
Een nieuw ijkmoment kan helpen om nieuwe energie los te maken.

Energie kan worden gecreëerd door deze doelen scherp te maken.
Het gevoel om ‘ergens voor te leven’ kan hierdoor terug komen.

Ieder mens heeft de behoefte om waarde toe te voegen.
Meer eigenwaarde krijgen is daarvan een direct gevolg.

Ga dus aan de slag met het uitvoeren van dingen die voor jou waardevol zijn!
Doelen stellen en bereiken kan zorgen voor het gevoel van ‘waardevol’ zijn.

Als jij iemand bent of kent die deze signalen herkent, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken via de huisarts!