Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is Blushing?

Lees er hier alles over!

Blushing is een ander woord voor ‘blozen’.
De betekenis van blushing houd dus een direct verband met het rood worden van het gezicht door bijvoorbeeld schaamte of verlegenheid.

Het is een reactie op emoties als bijvoorbeeld:

  • Angst
  • Nervositeit
  • Verlegenheid
  • Opgewondenheid
  • Schaamte
  • Opwinding
  • Vernedering

Technisch gezien is het zo dat blij blushing of blozen de bloedvaten van het gezicht zich verwijden als gevolg van de gevoelde emotie.
Hierdoor ontstaat bloedtoevoer wat de rode huid veroorzaakt.

Lees hier uitgebreid wat blozen is!
En ook of het verstandig is om blozen te voorkomen of niet!