Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat zijn Waanideeën?

Lees er hier alles over!

wat-zijn-waanideeën

Waanideeën zijn ideeën en overtuigingen die niet overeen komen met de werkelijkheid.
Er bestaan verschillende soorten wanen:

  • Achtervolgingswaan  (overtuigd zijn van het feit dat je achtervolgd wordt)
  • Vervolgingswaan (een enorm gevoel van achterdocht en jezelf bedreigd voelen)
  • Grootheidswaan (het gevoel dat je de hele wereld aan kunt en al het onbereikbare kunt bereiken)
  • Somatische waan  (geloven dat je allerlei ziektes hebt)
  • Jaloersheidswaan (een buitensporige jaloezie richting mensen in de omgeving)

Al deze wanen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van psychoses.
Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn!

Waanideeën kunnen bijvoorbeeld ook erfelijk zijn.
In sommige families komen waanideeën vaker voor.

Verder kunnen waanideeën ook ontstaan als gevolg van een heftige gebeurtenis.
Denk aan een ernstig ongeluk of een heftig verlies.

Ook bepaalde drugs kunnen het krijgen van waanideeën veroorzaken.
Beter omgaan met stress kan helpen om te voorkomen dat je waanideeën krijgt.

Wanen ontstaan omdat er onjuiste conclusies worden getrokken als er zich situaties voordoen.
Deze conclusies zijn gebaseerd op overtuigingen die waar de persoon in kwestie bijna niet vanaf te brengen is.

De persoon die deze waan ervaart is altijd volledig overtuigd van zijn of haar gelijk.
Regelmatige wanen kunnen zorgen voor angsten die vaak moeilijk onder controle te brengen zijn.

Omdat deze angsten levensecht zijn voor degene die in deze waan verkeert kan dit verstrekkende gevolgen hebben.
Met name de gevolgen voor de mentale en psychische gezondheid kunnen in gevaar komen.

Het zoeken van professionele hulp is in deze gevallen zeer aan te raden!