Samen Bouwen Aan Meer Zelfvertrouwen

Wat is een Bore-out?

Lees er hier alles over!

wat is een bore-out

Een bore-out ontstaat na een langdurige situatie van verveling op het werk.
Deze verveling komt meestal voort uit het feit dat een lange periode onder het niveau wordt gewerkt van de persoon in kwestie.

Hierdoor daalt de motivatie en de uitdaging van het werk tot het minimum.
De gevolgen van een bore-out zijn vergelijkbaar met die van een burn-out.

Denk aan depressiviteit, vermoeidheid en geen motivatie hebben.
Personen die gevoelig zijn voor het krijgen van een bore-out kunnen, in tegenstelling tot personen die burn out symptomen hebben, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen ervaren.

Volgens een studie gepubliceerd door Udemy , geeft 43 procent van de werknemers aan zich op het werk te vervelen. 
Uit het onderzoek bleek dat meer vrouwen dan mannen melding maken van verveling op de werkplek (48 procent versus 39 procent).

Het gevolg hiervan is dat er weinig tot geen nieuwe uitdagingen worden aangegaan.
Ook zal er weinig van werkplek of werkgever worden geswitcht omdat vaak wordt verondersteld dat dat ‘teveel’ zou zijn.

Deze situatie werkt een bore-out in de hand.
De talenten en kwaliteiten worden niet of nauwelijks geprikkeld waardoor iemand met en bore-out steeds verder in deze negatieve vicieuze cirkel verstrikt kan raken met onzekerheid als gevolg.

Het grote voordeel van zelfverzekerd op het werk zijn is dat dit vaak resulteert is succes en carrièremogelijkheden.
Voorkom dus een situatie waarin jij in een bore-out belandt!

Persoonlijke doelen stellen kan helpen om uit een bore-out te komen!
In sommige gevallen is zelfs het ondernemen van impactvolle maatregelen nodig om hiervan af te raken.

De gevolgen van een dergelijke situatie kunnen groot zijn.
In veel gevallen worden personen cynisch, negatief, snel geïrriteerd en voelen ze zich waardeloos.

Hieronder een aantal acties die je kunt verrichten om uit een Bore-out te komen:

  • Veranderen van baan
  • Meer met innovatieve en ondernemende mensen omgaan
  • Actieve hobby’s waarbij je nieuwe dingen ontdekt
  • Leg contact met jouw leidinggevende en bespreek wat je voelt
  • Schakel de HR adviseur in als dit van toepassing is

Niet alle opties hoeven bij iedereen te passen.
Kies dat wat voor jou past!

Hulp nodig!?
Neem contact met ons op.